SOCIAL MEDIA MARKETING TOOLS

JAS.PLUS là hệ thống hỗ trợ KOLs, Digital Marketer phát triển thương hiệu cá nhân dựa trên nền tảng các mạng xã hội lớn như Facebook, Instagram, Youtube, TikTok

JAS đã cung cấp dịch vụ và được 35.000+ khách hàng tin dùng từ 2016 đến nay.