SOCIAL MEDIA MARKETING TOOLS

JAS.PLUS là hệ thống hỗ trợ KOLs, Digital Marketer phát triển thương hiệu cá nhân dựa trên nền tảng các mạng xã hội lớn như Facebook, Instagram, Youtube, TikTok

JAS được tin dùng bởi 15.000+ quý khách hàng trong thời gian hoạt động từ 2016 đến nay.