SOCIAL MEDIA MARKETING TOOLS

JAS.PLUS là hệ thống hỗ trợ KOLs, Digital Marketing Agencies xây dựng, phát triển brand dựa trên các nền tảng mạng xã hội lớn như Facebook, Instagram, Twitter, Youtube và TikTok

JAS (tiền thân là GuestoGod) đã cung cấp dịch vụ cho hơn 14.000 khách hàng, 75.000+ tài khoản Instagram & Facebook từ 2016 đến nay