SOCIAL MEDIA MARKETING TOOLS

JAS.PLUS là hệ thống hỗ trợ KOLs, Digital Marketing Agencies xây dựng, phát triển branding dựa trên các nền tảng mạng xã hội lớn như Facebook, Instagram, Twitter, Youtube và TikTok

JAS (tiền thân là GuestoGod) đã cung cấp dịch vụ và may mắn được 39.000+ khách hàng tin dùng từ 2014 đến nay